Innspill - Grønt  og frodig

Grønt&Frodigt.png
Hva slags type idé er dette?