top of page

Pågående arbeid

Søk

"Vinter på Vaterland" og "Superlørdag"

Oppdatert: 15. okt. 2020

Grunneierne ser på mulighetene for- og er i dialog med Bydelen om en utvidelse av ”Vinter på Vaterland” som inkluderer Lakkegata og Elgsletta. Målet er å skape vinterstemning med tilhørende aktiviteter som skaper økt positiv aktivitet og økt trygghet. Det er også et pågående arbeid om å utvikle et nytt konsept: SUPERLØRDAG! Målet er å få organisert utvalgte lørdager fremover hvor vi inviterer handels- og servicenæring, lokale lag og organisasjoner til å være med å skape aktivitet med de rammer og muligheter man selv har. Målet er å skape en dag med aktiviteter som bygger opp omkring satsingen på barn og unge i området som bygger videre på konseptet Supergrønland.


157 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page