top of page

Pågående arbeid

Søk

Studentoppgaver har blitt levert!

Illustrasjonene er fra et studentprosjekt som ble utarbeidet sommeren 2020 av arkitektstudenten Andreas Edvardsen fra NTNU. Andreas har arbeidet med forslag til hvordan området rundt buss stoppet i Lakkegata kan bli omgjort til et nytt attraktivt byrom. Prosjektet vurderes realisert i to faser. Første fase med maling og aktivisering av gata i løpet av 2020. Fase to som inneholder etablering av opphold og ny adkomst i skråning, som i dag er en barriere mellom gate og busstopp. Målet er å realisere fase 2 i løpet av våren 2021 i samarbeid med nabolaget og koordinert opp mot bilfritt byliv prosjektet.


23 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page