top of page

Pågående arbeid

Søk

Feltrapport fra Sommer på Elgsletta!Feltrapport Elgsletta_nov21_s
.pdf
Download PDF • 4.99MB

Siden høsten 2020 har flere delprosjekter blitt satt i gang, alle med mål om å

skape et tryggere og mer attraktivt bymiljø rundt Nedre Akerselva. Våren 2021 var

delprosjekt Elgsletta i fokus. Her jobbet man med å skape en visjon for framtidige

Elgsletta, som bidro til å forankre et felles mål. Det la godt grunnlag for samarbeid

med Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten om å igangsette tiltak på Elgsletta.


I juni 2021 arrangerte Nabosamarbeidet, sammen med Bydel Gamle Oslo og flere

avdelinger i Bymiljøetaten, en storskala dugnad med en rekke tiltak i området

rundt Nedre Akerselva. Dette var også Elgsletta en del av. Det ble invitert til å bli

med og gi området et løft. Målet var å gjøre området tryggere og mer attraktivt

for alle brukergrupper. I forlengelse av dugnaden ble det i juli og august 2021

arrangert ”Sommer på Elgsletta” som et arrangement og et test-prosjekt på fysisk

tilstedeværelse i parken.Klikk på filen øverst (under bildet) for å lese feltrapporten fra LÉVA Urban Design sitt arbeid i felt, før og under dugnaden, og fra arrangementet ”Sommer på Elgsletta”. Arbeidet har vært viktig for å få et mer nyansert bilde av området og for å komme i dialog med de

brukergrupper som ikke ble nådd i den innledende innsiktsfasen.


Tiltakene på Elgsletta er utført i samarbeid med engasjerte naboer og frivillige på

Grønland. Tusen takk til alle som har bidratt i arbeidet!88 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page