top of page

Bakgrunn for samarbeidet

Området som vi definerer som Nedre Akerselva ligger i grensen mellom Grønland, Tøyen og sentrum. Området hører til Grønland og Tøyen som over tid har hatt større sosiale utfordringer både knyttet til fattigdom, dårlige boforhold og bomiljø. I tillegg har mange av gatene og uterommene i området større utfordringer knyttet til åpne russcener og narkotikakriminalitet, der mange som ikke bor i bydelen også oppsøker området knyttet til narkotikahandel og tjenester og tilbud for rusavhengige.

 

Selv om det er arbeidet over lang tid med å bedre sosiale forhold i området, der mye positivt har skjedd, er det fortsatt en del utfordringer som krever felles innsats for å bli løst. I januar 2020 ble ny avtale signert om områdeløftsatsing frem til 2026 for Grønland og Tøyen. Erfaringene tilsier at det viktigste arbeidet man kan gjøre er forebyggende arbeid, politiet har derfor også fått 37 nye millioner til forebyggende arbeid i området.

 

Det er utarbeidet to sosiokulturelle stedsanalyser for området. For Tøyen ble den utarbeidet i 2015 og for Grønland i 2017. Begge rapportene peker i retning av- og på viktigheten av å satse på uterommene og bedre bomiljø, med høy grad av involvering og støtte til frivillighet foruten å sikre bedre vilkår som dekker primære behov som å bekjempe fattigdom. Dette vil gjøre området tryggere og mer attraktivt både for de som jobber her, bor her og for de som bruker områdets unike og attraktive handels- og servicetilbud.

Les mer om det pågående arbeidet knyttet til områdeløft her.

Om grunneiersamarbeidet

Dette grunneiersamarbeidet har som målsetting å kunne bidra mer aktivt i arbeidet med å øke tryggheten og trivsel i by- og bomiljøet «her og nå», samtidig som vi ønsker å være en bidragsyter til, på lang sikt, å sikre bedre sosiale forhold på Grønland. Dette ønsker vi å gjøre gjennom et tett og godt samarbeid med de offentlige instanser som er involvert i arbeidet. Vi ønsker å bidra til at det er trygt å jobbe, bo og leve i området.

 

Det finnes allerede avtaler mellom stat og Oslo kommune, et stort offentlig apparat er påkoblet for å arbeide med å løse disse utfordringene. Vi som grunneiere ser imidlertid at vi har en mulighet til å bidra i arbeidet og til å ta mer samfunnsansvar i kobling til de utviklingsprosjekter vi har i området.

Prosjektet startet vinteren 2019 hvor LÉVA Urban Design ble engasjert for å bistå grunneierne med å utarbeide en strategi for midlertidige tiltak som utgangspunkt for videre prioriteringer og satsinger for de kommende årene.

I løpet av høst og vinter 2020 og utover 2021 planlegger vi gjennomføring av flere delprosjekter med fokus på å skape mer attraktivt bymiljø. Tiltakene koordineres og samarbeides med Områdeløft Grønland Tøyen og Bymiljøetaten.​​

Hvem er vi?

Grunneiersamarbeidet er etablert som et utspring fra Nedre Akerselva Grunneierforum og er et samarbeid mellom Entra, Eiendomsspar, Nova Spektrum og DNB. Arbeidsgruppen består av representanter fra hvert selskap.

 

Eier du noe i området og ønsker å være med å bidra inn i samarbeidet?

Ta kontakt med Andrea Ringstad for mer informasjon.

 

LÉVA Urban Design er leid inn som konsulent til å bistå med koordinering og prosjektutvikling.

Kontaktperson arbeidsgruppe
CH-bilde_edited.jpg

Carl Henrik Borchsenius


chbo@entra.no

 

Entra

Arbeidsgruppen består av representanter fra:

entra.png
Eiendomsspar_Pantone_539.png
Logo firkantet 300 ' 300 px.png
Kontakt LÉVA URBAN DESIGN

Prosjektteamet fra LÉVA Urban Design bistår gruppen i å koordinere prosjektet og er ansvarlig for delprosjekter. Teamet fra LÉVA Består av:

IMG-9939_edited.jpg

Aslaug Tveit

Prosjektansvarlig

aslaug@leva-urbandesign.no

Julie svart hvitt.png

Julie Stokstad

Delt prosjektleder

julie@leva-urbandesign.no

anja svart hvitt.png

Anja Valseth

Delt prosjektleder 

anja@leva-urbandesign.no

Anker 1
bottom of page