Strategi_GG-tegneserie-SCEØ-01.png

Hva skjer nå?

Utover høsten og vinteren 2020 planlegges flere delprosjekter realisert med fokus på å skape liv og økt trygghet i området i løpet av vinteren. Under vises enkel oversikt over delprosjekt som er under planlegging. 

 

Har du lyst til å være med å skape hyggelig vinterstemning?

Benytt innspillskortene på forsiden.

PÅGÅENDE Delprosjekter

"LYS OPP"

Vi satser på et større midlertidig lysprosjekt rundt Elgsletta og strekningen fra Grønland T-banestasjon oppover Lakkegata og Vahls gata. Bildet viser referanser av mulige tiltak. Prosjektet har mål om realisering 1. desember 2020, slik at det blir stemning og hyggeligere i førjulstiden.  

Superlørdag

Etablering av nytt konsept- mål om organisering lørdag 1 gang pr. måned. Aktiviteter bygger opp omkring satsingen på barn og unge i området og inviterer handels- og servicenæring, lokale lag og organisasjoner til å være med å skape aktivitet på egne premisser. 

Illustrasjonen viser hvilke aktiviteter man kan skape gjennom konseptet. 

Lakkegata

Illustrasjonen er fra et studentprosjekt som ble utarbeidet sommeren 2020 av arkitektstudenten Andreas Edvarsen. Prosjektet vurderes realisert i to faser. Første fase med maling og aktivisering av gata i løpet av 2020.  Fase to som inneholder etablering av opphold og ny adkomst i skråning, som i dag er en barriere mellom gate og busstopp. Målet er å realisere fase 2 i løpet av våren 2021 i samarbeid med nabolaget og koordinert opp mot bilfritt byliv prosjektet. 

Vinter på vaterland

Grunneierne støtter opp om- og tar initiativ til å arr. en utvidelse av ”vinter på Vaterland”som inkluderer Lakkegata og Elgsletta.

Målet er å profilere området i vintermånedene med vinterstemning og tilhørende aktiviteter som skaper økt positiv aktivitet og økt trygghet. Illustrasjonen viser eksempler på aktiviteter/stemning vi ønsker å skape sammen med bydelen.