IMG_7148 2.JPG

Hvis du har spørsmål!

Utlån av

sommer på elgsletta i JULI

BLI MED PÅ DUGNAd!

Vi vil gjøre det hyggeligere rundt paviljongen!

Onsdag         29 juni         12-17 Torsdag       30 juni        12-17 Fredag          01 JULI        12-17

Vi vil bruke tiden på å bygge en serveringsdisk samt plantekasser, male dører og diverse som er blitt slitt og plante planter for å forbrede til Sommer på Elgsletta som begynner i Juli!

Vi setter stor pris på din hjelp!

Stikk gjerne innom mens vi holder på for å bli med eller bare hilse på!

Bli med på en mini-dugnad siste uka i juni!

ÅPningstider i Juli

Torsdag     12-16
Fredag        12-16
LØRDAG        12-16

I juli åpner Sommer på Elgsletta! Som i fjor vil vi låne ut stoler og parkspill, men vi vil også teste enkel servering. I juli vil det derfor bli mulighet for å kjøpe is og kaffe fra paviljongen! 

Utsalg av

Diverse parkspill

Parkstoler

Kaffe

Is

Takk for innsendingen din!

testing farger_mittgrønland_AT_EØ-04.png

Bilder fra vinterutstillingen

Paviljongen ble bygd på dugnad, sommeren 2021. Naboer og folk som arbeider i området, brukere av parken og et team fra LÉVA deltok i dugnaden, hvor det også ble lagt nytt gress i parken, laget parkspill og dekorative vimpler og skilt. Paviljongen ble bemannet gjennom sommeren, med utlån av solstoler og spill til parkens besøkende. I høst har paviljongen vært åpen på tirsdager.

Prosjektet på Elgsletta er ett av flere prosjekter på Grønland av Nedre Akerselva Nabosamarbeid. Flere grunneier 

i området har gått sammen og arbeider for å gjøre fellesarealer og uterom i bydelen tryggere og mer attraktive. Under kan du se en oversikt over pågående prosjekter. Arbeidet koordineres av LÉVA og utføres med et tett og godt samarbeid med kommunen. Siden vinteren 2019 har vi brukt tid på å forstå behovene som er i området gjennom flere runder med medvirkning.

Området rundt Elgsletta har utpekt seg som ett av de områdene som oppleves som mest utrygge på Grønland, og derfor som et viktig sted å prioritere. Hensikten med prosjektet har vært å øke tilstedeværelsen og tryggheten i parken, og invitere flere til å ta parken i bruk.

Det er også satt i gang et lysprosjekt, som en direkte oppfølging på behov avdekket gjennom medvirkning. Lysdesignere i Zenisk har laget en strategi for belysning av området og i samarbeid med kommunen ble det i desember i fjor og igjen i år satt opp stemningsbelysning på Elgsletta. Lysprosjektet er også et av prosjektene som prioriteres i det videre arbeidet de neste årene.

En stort takk til alle som har vært med å bidra til prosjektet så langt! Vi gleder oss til fortsettelsen!

PÅGÅENDE ARBEID

1
2