top of page
IMG_7148 2.JPG

Bilder fra vinterutstillingen

Paviljongen ble bygd på dugnad, sommeren 2021. Naboer og folk som arbeider i området, brukere av parken og et team fra LÉVA deltok i dugnaden, hvor det også ble lagt nytt gress i parken, laget parkspill og dekorative vimpler og skilt. Paviljongen ble bemannet gjennom sommeren, med utlån av solstoler og spill til parkens besøkende. I høst har paviljongen vært åpen på tirsdager.

Prosjektet på Elgsletta er ett av flere prosjekter på Grønland av Nedre Akerselva Nabosamarbeid. Flere grunneier 

i området har gått sammen og arbeider for å gjøre fellesarealer og uterom i bydelen tryggere og mer attraktive. Under kan du se en oversikt over pågående prosjekter. Arbeidet koordineres av LÉVA og utføres med et tett og godt samarbeid med kommunen. Siden vinteren 2019 har vi brukt tid på å forstå behovene som er i området gjennom flere runder med medvirkning.

Området rundt Elgsletta har utpekt seg som ett av de områdene som oppleves som mest utrygge på Grønland, og derfor som et viktig sted å prioritere. Hensikten med prosjektet har vært å øke tilstedeværelsen og tryggheten i parken, og invitere flere til å ta parken i bruk.

Det er også satt i gang et lysprosjekt, som en direkte oppfølging på behov avdekket gjennom medvirkning. Lysdesignere i Zenisk har laget en strategi for belysning av området og i samarbeid med kommunen ble det i desember i fjor og igjen i år satt opp stemningsbelysning på Elgsletta. Lysprosjektet er også et av prosjektene som prioriteres i det videre arbeidet de neste årene.

En stort takk til alle som har vært med å bidra til prosjektet så langt! Vi gleder oss til fortsettelsen!

Hva har skjedd?

1
2
bottom of page