top of page

Digital medvirkning i nabolaget

Dgita medvrning

Som en del av innsiktsarbeidet har Nabosamakrbeidet gjennomført årlige digitale undersøkelser siden 2020. Resultatene har gitt verdifull innsikt i bruk og opplevelse av området over tid og danner grunnlag for beslutninger og prioriteringer i området. 

Siden 2020 er det blitt gjennomført flere tiltak i området med formål om å gjøre byrom og gater mer attraktive og trygge "her og nå". I undersøkelsene har det derfor også blitt spurt inn til hvordan man har opplevd noen av tiltakene som er blitt gjennomført og hvilken effekt de har hatt.
 

NB! Resultatene fra den digitale spørreundersøkelsen må sees i sammenheng med annen innsikt og dialogarbeid. Siden ikke alle er like digitale (feks. barn og eldre) er ikke den digitale medvirkningen representativt for hele nabolaget. 

Trykk på knappene under for å lese resultatene i rapportform

Resultater fra digital medvirkning 

og feltrapport fra Elgsletta 2022

Resultater fra digital medvirkning 2021

Resultater fra digital medvirkning 2020

Dykk ned i rådataen!

Under kan du se alle klikk på kart med tilhørende kommentarer som ble samlet inn gjennom den digitale undersøkelsen i 2021 og 2022. 

 

 

Det er ingen garanti for at det er de samme personene som har svart på undersøkelsen i 2021 og 2022. For å få en oversikt over hvilke grupper som har svart kan du laste ned og lese rapporten. 

 

 NB! Denne kartfunksjonen fungerer dessverre ikke på mobil.

Velg hvilket lag du ønsker å se. Hold musa over ikonene for å lese kommentarer.

Du kan zoome

inn og ut i kartet. Bruk navigasjonsverktøyet i venstre hjørne ved behov. Du kan også sortere på ulike brukergrupper ved å huke dem av i listen

over.

bottom of page