top of page

Nedre akerselva

NEDRE aKErsELVA

NABOSAMARBEID

En gruppe grunneiere inviterer til samarbeid om å gi gater og uterom i området rundt Nedre Akerselva et løft og mer liv.
Bli med å skap tryggere og mer attraktive byrom i området!
Sykkel.gif
Blink.gif
Blink.gif
Skjermbilde 2022-12-21 kl. 10.03.12.png

Seminar: tryggere og mer attraktivt bymiljø på Grønland, 30. nov 2022

Som en del av arbeidet med å samle aktører og invitere til samarbeid på tvers gjennomføres det årlig et seminar for aktører fra næringslivet og det offentlige som jobber med trygghetskapende tiltak på Grønland. 

Resultater fra årets digitale undersøkelse for området og feltarbeid på Elgsletta

Som en del av arbeidet med å forstå område og kartlegge utfordringene og potensialene som finnes her har nabosamarbeidet gjennomført årlige digitale undersøkelser i området samt vært mye ute i felt og gjort dialogarbeid. 

Vi ser frem til å fortsette arbeidet, bli kjent med nye aktører og fortsette med dialog og gode samarbeid i 2023. Godt nytt år!

Anker 1
bottom of page