NABOSAMARBEID

En gruppe grunneiere inviterer til samarbeid om å gi gater og uterom i området rundt Nedre Akerselva et løft og mer liv.
Bli med å skap tryggere og mer attraktive byrom i området!
Blink.gif

Nedre akerselva

NEDRE aKErsELVA

Sykkel.gif
Blink.gif

Paviljongen er bygd på sommerdugnad på Elgsletta. 

I paviljongen kan du låne stoler og parkspill til bruk i parken. Klikk på overskriften for å lese mer om Sommer på Elgsletta!

Video fra åpningsdagen og ferdigstilling av paviljongen.

Konstantin holder intimkonsert.

testing farger_mittgrønland_AT_EØ-07.png